Bijbelrooster #3 - Engelen

Engelen
Wat zegt de Bijbel over engelen? Daar zegt de Bijbel veel over. Daarom volgt er deze keer een Bijbelrooster over engelen.
De Bijbel leert in Psalm 91:11 en 12: Want Hij zal Zijn engelen van u bevelen, dat zij u bewaren in al uw wegen. Zij zullen u op de handen dragen, opdat gij uw voet aan geen steen stoot.
‘Rondom de troon van de Heere staat het ontelbare leger van Zijn dienaren, die zuivere troongeesten, die Zijn aangezicht zien, als krachtige helden Zijn woord doen, en op Zijn wenk zich haasten tot hulp van Zijn kinderen.’(Donner)
Voorbeelden over engelen als beschermers, bewakers, bevrijders, hun zorg en hun blijdschap lees je allemaal in het Bijbelrooster.
Lees ze allemaal en zing over de engelendienst:
God heeft een engelenbestel;
zij redden uit gevaren.
Hij geeft ze tot uw rust bevel;
zij zullen u bewaren.
In al uw wegen zullen zij
u op hun handen heffen,
opdat uw voet, van aanstoot vrij,
een weg vindt, glad en effen.
Psalm 91:6 (berijming ds. C.J. Meeuse)

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.