Bijbelrooster #3 - Zonde en genade

Wat zegt de Bijbel over genade en schuld? De hoofdstukken die in het Bijbelrooster aangegeven zijn, leren erover.

De Bijbel leert dat genade een eigenschap (goedheid) van God is. Het is Gods liefde tot de mens, die dat niet verdiend heeft. Want wij staan in de schuld bij God om onze zonden, lezen we in de Bijbel. Onze schuld is een hemelhoge schuld. Dat lees je ook in het gebed van Ezra. Maar je leest ook over zijn schuldbelijdenis.
Belijdenis van schuld is mogelijk door Gods genade. Gods genade schittert als je in 1 Johannes 1 vers 7 leest: En het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Laten we deze weken, als het over genade en schuld gaat, eindigen met Psalm 103 vers 4:
“Barmhartig is de HEER’ en zeer genadig;
Schoon zwaar getergd, (schuld) lankmoedig en weldadig;
De HEER’ is groot van goedertierenheid”.

Download het Bijbelrooster met de gesprekvragen

Lees meer over het