Bijbelrooster #7 - Bouwers in de Bijbel

We doen de Bijbel open en zoeken naar bouwers in de Bijbel. Het Bijbelrooster wijst je de weg naar verschillende bouwwerken, hun bouwplannen en de uitvoering ervan.

n het Bijbelboek Nehemia lezen we over biddend bouwen en de raad die Nehemia geeft voor en tijdens het bouwen. Raad, ook voor bouwvakkers van nu. Maar de Bijbel leert ons ook over een wijze en een dwaze bouwer. En je leest over het bouwplan van de rijke dwaas. Bij het bouwen is veel bouwmateriaal nodig. Maar het allerbelangrijkste is de zegen van de Heere lezen we in Psalm 127. Het hemels Jeruzalem heeft ook een Kunstenaar en Bouwmeester, het is God.
Lees maar in Hebreeën 11:10 wat Abraham verwachtte.
Hij verwachtte de stad die fundamenten heeft, welker Kunstenaar en Bouwmeester God is.
“Welzalig, HEER, die op U bouwt
en zich geheel aan U vertrouwt.”

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: