Jezus leeft

Bijbelrooster #7 - Jezus leeft

Je hoeft echt niet te twijfelen aan de opstanding van de Heere Jezus. De Heiland leeft. Hij is opgestaan uit het graf. Ruk je niet los van deze betrouwbare woorden.
Houd in gedachtenis dat Jezus Christus uit de doden is opgewekt (2 Timótheüs 2:8).
Dus… denk er elke dag aan. Doe het elke dag als je je Bijbel opendoet. Houd in gedachtenis dat Jezus niet alleen de gesloten deuren van het huis waar de discipelen zaten kon openen, maar ook de deuren van je gesloten hart. Dat kan Hij door Zijn opstandingskracht.
Je hebt Hem nodig voor je zaligheid. Maar Hij leeft en Zijn werk gaat door, zo sterk is Zijn opstandingskracht. Het is een goede traditie om aan de christelijke feestdagen te blijven denken.
De tweede week denken we aan Jezus en de tradities. Je leest wat Jezus allemaal leert over deze dingen. Neem Zijn voorbeeld mee. Ook in het omgaan met tradities heb je nodig wat David zong:
Heer’ wijs mij toch Uwe wegen
die U wilt dat ik zal gaan.
(regel 1 en 2 van Psalm 25:2, berijming Datheen)

download het bijbelrooster met de gespreksvragen.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: