Bijbelrooster #16 - Getuigen

Vele stemmen op de aarde.
Vele stemmen in ons hart.
Overstemmen wat van waarde
voor ons is; ’t maakt ons verward.

Daag’lijks klinken ons in d’oren
al die stemmen, luid en slecht.
Opdat wij niet zullen horen
naar wat Jezus tot ons zegt.

Leren wij eens stil te luist’ren
naar de nodiging van Hem.
Die Hij in ons hart wil fluist’ren
met Zijn liefdevolle stem.

Rust en vrede wil Hij geven.
Als Hij zegt: ‘Kom toch tot Mij.
Door het offer van Mijn leven
maak Ik van de zonde vrij.’

Heere, dat ze zwijgen zullen,
al die stemmen in ’t gemoed.
Kom Gij onze harten vullen
met Uw stem, oneindig zoet.

Leer ons vurig U te minnen
door Uw Goddelijke kracht.
O, Uw stem zal overwinnen.
Als Gij spreekt, is het met macht.

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.