Bijbelrooster #21 - Heilig Avondmaal

Het gaat in het Bijbelrooster eerst over bloed van het lam, dat wees naar het verlossend bloed van de Heere Jezus.

Als we deze weken over het Heilig Avondmaal denken en lezen gaat het ook over bloed.
Het bloed van het Lam.
Hij gaf Zijn bloed tot verzoening van de zonden van Zijn volk wereldwijd.
De tekenen die in het Heilig Avondmaal gebruikt worden laten zien wat er in een gedicht van Christien de Priester staat:
“Ik zag het hoe de wijn werd ingeschonken,
en ’t was of Christus sprak: Zie hier Mijn bloed!
In Mij is ’t leven, ja zelfs overvloed.
Zijn nodiging heeft in mijn ziel geklonken.

Ik ben als aan Zijn voeten neergezonken:
O Heere, was mijn zondig, vuil gemoed.
Geef dat ik, door Uw spijs en drank gevoed,
Ervaren mag: Ik ben van liefde dronken!”

Zo doe Hij ook aan mij!

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.