Bijbelrooster #21 - Waarom?

Het Bijbelrooster begint bij Genesis 3:1-12. Daar hoort deze vraag bij: Kenden Adam en Eva hun waaromvragen in het paradijs?

Wanneer is het allemaal anders geworden? Christien de Priester zegt het zo in haar gedicht:
‘In ’t paradijs, in Adam zijn wij allen
moedwillig van de Heere afgevallen,
verlieten wij de Bron van ’t hoogste Goed.’
Daarom zijn er nu zo veel waaromvragen en worstelingen zoals Asaf die had. Misschien ken jij ook wel zulk soort vragen en zeg of denk je: ‘Waarom overkomt mij dit?’
Lees maar in Psalm 73 hoe Asaf een nieuw inzicht in zijn omstandigheden kreeg en toen… lees en overdenk het.
Vergeet nooit dat God regeert. Laat dat het houvast zijn in je leven. Dat moesten Abraham en Jakob ook leren in hun worstelingen met God. Wanneer kregen ze houvast?
Als ze de belofte van God geloofden, hun leven in handen van Hem gaven, Die doet wat Hij belooft, maar op Zijn tijd en tot Zijn eer!
Zijn Woord wordt altoos trouw volbracht,
tot in het duizendste geslacht.
’t Verbond met Abraham Zijn vrind,
bevestigt Hij van kind tot kind.
Kijk naar de sterren!

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.