Serie 'Meer leren door het boek van de natuur' #27 Blauwe regen

Ik heb gedwaald als een verloren schaap (…), ondersteun mij naar Uw toezegging, opdat ik leve (…), ondersteun mij, zo zal ik behouden zijn; dan zal ik mij steeds in Uw inzettingen vermaken. (…) Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord.
Psalm 119: 176a, 116a, 117, 133a

Ken jij de blauwe regen?
Het is een slingerplant.
Deze klimmer groeit snel.
Zonder onderhoud, waaien de jonge ranken slingerend heen en weer.
Dan wiegen deze takjes doelloos in het rond,
zonder houvast
overgeleverd aan de wind.
Flexibel,
buigzaam,
meegaand.

Al kijkend naar die rankjes bedacht ik beschaamd….
dat mijn leven in vakantietijd lijkt op die jonge takjes.
Hoeveel uren heb ik doelloos rondgedwaald?
Momenten waarin de wind vrij spel had.
Verloren tijd?
Lege slingertijd…
zonder houvast.

Dominee Van Reenen schrijft hierover iets opmerkelijks:
‘Zonder ondersteuning kan een klimplant niet op hoogte blijven.
De plant zakt naar beneden.
En de takken slieren door het stof en de modder van de aarde.’
Weet je, zo zijn wij ook!

Vol goede voornemens begon ik aan de vakantie.
Een fijne stapel, goede boeken lag klaar.
Maar wat was het moeilijk om ‘gewoon’ stille tijd te houden!
Vrije dagen vlogen om met doelloos, leeg slingeren op de wind van de dag.
Herken je dat?

Daarom ben ik, diep van binnen, blij dat de vakantie voorbij is.
Dat ik, die slingerende rank, word vastgebonden.
Ondersteund door ritme en regelmaat.
Want, schrijft dominee Van Reenen verder,
‘in onszelf is geen kracht om staande te blijven in een godzalige wandel.
We kunnen onszelf niet omhooghouden.
Zonder ondersteuning zink je in het stof van de zonden.
Dan bezoedel en besmeur je jezelf met de modder van de wereld.
Daarom gaf de Heere ons een hekwerk van middelen en inzettingen.’

Wat hebben we Gods Woord, stille tijd en onderwijs in Zijn huis nodig.
Maak elke dag gebruik van deze middelen.
Laten het de vaste steunpilaren van je ritme zijn.
God heeft, eerbiedig gesproken, ons vele latten ter ondersteuning geschonken.
Omdat Hij weet hoe hard we dat nodig hebben.

We zijn als een klimplant.
Jij en ik groeien niet goed zonder houvast.
Hang jij nog slingerend, leeg je tijd uit?
Dan waai je buigzaam en flexibel mee met de wind van de tijd.
Of heb jij geleerd hoe hard je ondersteuning nodig hebt?
Laat je toch leiden door Gods Woord en Geest!
Zoek houvast in vaste momenten van stille tijd.

Aleid Nijhof


Serie: meer leren door het boek van de natuur, zoals je dit kunt lezen in artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Waarom deze serie? Hopelijk zijn deze korte meditaties een tegenhangertje in een onrustige wereld. Waarin hoofden gericht zijn op schermen, wil ik jongeren prikkelen om rond te kijken. Mijn wens is dat ze zo al fietsend of lopend, aan hun Schepper zullen denken. God heeft ons immers niet voor niets het boek van Zijn schepping geschonken.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: