Serie: Meer leren door het boek van de natuur #7 Bouwen met stoppels

Want niemand kan een ander fundament leggen, dan hetgeen gelegd is, hetwelk is Jezus Christus. En indien iemand op dit fundament bouwt: goud, zilver, kostelijke stenen, hout, hooi, stoppelen; eens iegelijks werk zal openbaar worden; want de dag zal het verklaren, dewijl het door vuur ontdekt wordt; en hoedanig eens iegelijks werk is, zal het vuur beproeven.
1 Korinthe 3: 11-13

Ik loop tussen de weilanden
ruwe akkers
stompjes maishalmen
minirestjes graanstengels
droge stoppels
doorbreken de skyline

Stoppels.
Wat een onbeduidend iets.
Het doet me denken aan de preek die ik eens hoorde over fundamenten, bouwen, hooi en stoppels.
De preek ging over 1 Korinthe 3.
Paulus geeft in dit hoofdstuk onderwijs aan beginnelingen.
Lessen voor zuigelingen en twijfelaars.
Stoppelen doen mij weer denken aan die les:
‘Is er in mijn leven een begin uit God?’

Paulus vraagt: welk fundament ligt er onder jouw leven?
Christus moet, uit genade het fundament zijn onder je levenshuis.
Heb jij écht dít Fundament?
En de tweede les… hóe bouw jij op dit fundament?
Welke bouwmaterialen gebruik jij?
Goud, zilver en kostbare stenen zijn datgene wat door het geloof in Christus wordt gekregen.
Maar hout, hooi en stoppelen zijn onze eigen ideeën.

Stoppels zullen in Gods oordeelsvuur worden verbrand.
Kijk je levenshuis eens na!
Welk fundament ligt er op de bodem van jouw hart?
En welke bouwmaterialen gebruik jij?

Aleid Nijhof


Serie: meer leren door het boek van de natuur, zoals je dit kunt lezen in artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Waarom deze serie? Hopelijk zijn deze korte meditaties een tegenhangertje in een onrustige wereld. Waarin hoofden gericht zijn op schermen, wil ik jongeren prikkelen om rond te kijken. Mijn wens is dat ze zo al fietsend of lopend, aan hun Schepper zullen denken. God heeft ons immers niet voor niets het boek van Zijn schepping geschonken.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: