Psalm 23 De HEERE is mijn Herder

Wie wil zo’n leven niet hebben? Zonder gebrek! Maar willen we deze Herder ook hebben? Je ziet veel mensen die van alles missen. Denk alleen al aan de vluchtelingen die berooid van hun bezittingen over de wereld gejaagd worden! Maar dichterbij zijn er ook mensen die veel missen. En misschien voel je zelf ook wel een groot gemis. Misschien is dat bij jou een handicap, of een ziekte. Trouwens kijkt iedereen niet al gauw naar dingen die een ander heeft, en die je zelf niet hebt en daarom mist? En zal dat je leven lang niet zo zijn? Sommige mensen missen bepaalde gaven, anderen zijn arm en missen geld, weer anderen missen een levenspartner, en ga zo maar door.

Weet je ook wat het grootste gemis is, dat iemand hier op aarde kan beleven? Dat noemen we een ‘Godsgemis’. Als je ervaart zonder God in dit leven te staan, omdat je Zijn liefde mist en bevreesd bent voor Zijn toorn. We zeggen er wel van: “God te missen en niet te kunnen missen!”

In de Psalm waar de tekst uit genomen is, is David heel gelukkig. Hij weet dat Hij nergens gebrek in zal lijden. Hij zingt erover en verklaart het in de beeldspraak van dit prachtige herderslied.

Hij was zelf in zijn jeugd herder en wellicht heeft hij deze Psalm toen al gedicht. Hij wist maar al te goed dat een schaap zonder herder in deze gevaarlijke wereld al gauw een prooi is van wilde dieren. Maar hij zorgde voor de schapen van zijn kudde. En God zorgde voor hem. Nu geeft hij de boodschap aan ons door dat hijzelf God kende als zijn Herder.

Wil je veilig zijn, geborgen zijn voor altijd? Wil je het geluk dat je nooit gebrek zult lijden? Dan heb je de Goede Herder nodig. David kende Hem al. Dan heb je de Zoon van David, de Messias nodig, Die door God de Vader gegeven is om alles te doen voor een arme zondaar die niets kan doen. Hij is gegeven tot wijsheid van God, tot rechtvaardigheid, tot heiligmaking en verlossing (1 Kor.1:2).

Het is door het onderwijs van deze grote Leraar en Goede Herder dat je leert dat je deze zaken mist en waardoor je ze bij Hem leert zoeken. Alleen als je het heft uit handen leert geven, ga je naar Hem luisteren. David heeft zoveel van Hem gezien en gezongen! In deze Psalm hoor je hem ook over de gerechtigheid die je door de Davidszoon kunt krijgen: vergeving van zonden. En zelfs over der rijkste troost in een dal van de schaduwen des doods zingt hij. En over alle goeds en alle weldaden die hij heel zijn leven van Hem zal ontvangen.

Als jij de leiding van de Goede Herder niet zoekt, blijf je arm en missend. Als je God mist en leert zoeken, zal je Hem vinden. Dan zal je veel van Hem horen in de Psalmen van David. Dan zal je ook veel van Hem krijgen: wijsheid, gerechtigheid, een nieuw leven en eeuwige zaligheid. Gewone woorden zijn voor David te arm om het te vertolken. Hij kreeg door de Heilige Geest dichterlijke gaven om ervan te zingen in allerlei - ook moeilijke! - omstandigheden. We zouden zijn gezangen meer moeten zingen. Het zal een zegen meebrengen, ook in onze gezinnen. Ze worden ingegeven door de Heilige Geest. God wordt erin verheerlijkt. De duivel wordt erdoor op de loop gejaagd. En de ziel die God zoekt, krijgt er leiding door. Jij ook?

Ds. C.J. Meeuse

Dit artikel verscheen eerder in Daniël.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: