De Heilige Geest

Pinksteren is het laatste feest van het kerkelijke jaar. Hierbij wordt de uitstorting van de Heilige Geest herdacht. Toch is de Geest meer dan dat alleen. Dominee G. van Manen uit Elspeet vertelt hoe de Heilige Geest werkt, Wie Hij is en hoe je Zijn zaligmakende genade kunt ervaren. Ook geeft hij een blik in zijn hart als het gaat over de leiding van deze derde Persoon in zijn leven, waarbij niet de mens, ook niet de Geest, maar de Zaligmaker het middelpunt is.

De predikant, wonend op de Veluwe, kiest zorgvuldig zijn woorden. Hij geeft aan dat God één in Wezen is en drie in Personen. “God de Vader is de eerste, God de Zoon de tweede en God de Heilige Geest de derde Persoon. De Geest gaat uit van de Vader en de Zoon. De Heilige Geest voltooit Gods werk.”

Hoe weet je zeker of iets van de Heilige Geest is en geen verbeelding?
“Zeker weten is een stellige uitdrukking. De Heere moet dat bevestigen uit Zijn Woord. Persoonlijk tot je spreken. Het bijzondere werk van de Heilige Geest verzegelt het werk van de Heere in de ziel. Je kunt dingen lezen en zeggen dat je er geen vreemdeling van bent, maar de Heilige Geest moet ervoor zorgen dat alle licht op Christus valt, want buiten Hem is er geen zaligheid. Het bijzondere werk van de Heilige Geest is Christus verheerlijken. Die tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen. Daar zijn drie dingen van te zeggen. Ten eerste dat de liefde trekt. Vervolgens drijft de nood uit. Tenslotte leidt de Heilige Geest door middel van Zijn Woord tot Christus. En daar gaat het om.”

Werkt Hij altijd op dezelfde manier, of kunnen gelovigen daar ook verschil in ervaren?
“De Heilige Geest werkt altijd - geordend - door Gods Woord. De Heilige Geest laat mij eerst de spiegel van de wet zien, voordat Hij het lieflijk Evangelie opent voor het hart. Denk bijvoorbeeld aan de drie stukken uit Zondag 1 van onze Catechismus: ellende, verlossing en dankbaarheid. God is een God van orde. De Geest werkt echter ook verschillend: soms heel krachtig, soms minder krachtig.”

Kun je als jongere ook Zijn werk ervaren?
“Zeker! Samuël was jong toen hij het werk van de Heilige Geest ervaren mocht in zijn hart, in het bijzonder toen de HEERE tot hem sprak. Dat zien we ook bij Obadja: Ik (…) nu vrees den HEERE van mijn jonkheid af. Dat was vrucht van de inwendige roeping door de Heilige Geest. En in Psalm 72 vers 5 staat: Zij zullen U vrezen, zolang de zon en maan zullen zijn, van geslacht tot geslacht.”

Meer lezen van het gesprek met dominee G. van Manen? Lees heel het interview op bladzijde 8-11 van Daniël#21.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: