Levensadem

Niemand weet wat leven is
Alleen dat het gegeven is
En dat van dit geheimenis
God
Het begin en einde is

(Huub Oosterhuis)

Je komt deze tekst wel eens tegen op een geboortekaartje. Nieuw leven. Waar komt die eerste ademhaling vandaan? Hoe komt het dat jouw hart klopt?
Dat is het werk van de Heilige Geest. Hij is een Goddelijk Persoon. Eeuwig. ‘de Geest Gods zweefde op de wateren’ (Gen.1: 2). Hij was bij de schepping betrokken.
Als God de mens gevormd heeft uit het stof, blaast Hij in de neus ‘de adem des levens’. Voor het woord ‘geblazen’ (Gen. 2: 7) wordt in het Hebreeuws hetzelfde woord gebruikt als voor ‘Heilige Geest’.

Jouw levensadem getuigt van het werk van de Heilige Geest. Hij geeft leven, en onderhoudt het ook. Zo lezen we in psalm 104 dat God Zijn Geest zendt, waardoor leven wordt geschapen, en de aarde wordt vernieuwd.

Nieuw leven… wat een wonder. Als een kind geboren is, neemt het zijn eerste hap lucht. Levensadem. Om in leven te kunnen blijven, is het kind volkomen afhankelijk van anderen. Liefde, voeding, zorg. Het kan alleen roepen, vanuit het gemis. Roepen van verlangen.

Herken je dat? Roepen van verlangen. Naar de Levensbron. Het is de Heilige Geest die opnieuw geboren doet worden. ‘Zo iemand niet geboren wordt uit water en Geest, hij kan het Koninkrijk Gods niet zien.’ (Joh. 3: 5) Hij geeft leven, en onderhoudt het ook. Hij komt Zelf in je wonen. Hij werkt geloof, Godskennis, zelfkennis, heiligmaking. Dan ga je op Christus lijken. Je wilt leven zoals Hij leefde. Tot eer van de Vader. Dat wordt de liefde van je hart.

Hoe vaak per dag haal je adem? In. Uit. In. Uit. Wat adem je in? Waar leef je van?

Als christen leven wij door het geloof, en ademen wij door de gebeden.” (W. à Brakel)

Leestip: Dordtse Leerregels Hoofdstuk 3 en 4, artikel 11 en 12

Debora Mensink

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: