Life is better with friends

Serie 'Bijbelstudies over Prediker' Life is better with friends

Prediker 4: 9-12
9. Twee zijn beter dan één, want zij hebben een goede beloning van hun arbeid:
10. want indien zij vallen, de een richt zijn metgezel op (…)
11. (…) maar hoe zou één alleen warm worden?
12. En indien iemand den één zou overweldigen, zo zullen de twee tegen hem bestaan: en een drievoudig snoer wordt niet haast gebroken.

Heb jij een fijne vriend of vriendin? Salomo zegt: ‘Twee zijn beter dan één!’
Wees zuinig op je vrienden. Betrouwbare vrienden zijn een geschenk. Zijn jouw vrienden een geschenk van God? En… ben jij zelf zo’n vriend of vriendin?

In het Bijbelgedeelte worden drie punten genoemd waar jij jezelf of jouw vriendschap aan kan toetsen. Lees het maar in Prediker 4.

  1. Een echte vriend helpt in nood. Help jij jouw vriend(in)? Je kunt jouw vriend(in) troosten en steunen als ze het moeilijk hebben. Wanneer jouw vriend iets verkeerd doet, spreek je hem daar op aan? Wijs je hem de weg? Bid jij voor je vrienden?

  2. Een echte vriend geeft warmte. Salomo bedoelt dat je elkaar respecteert, waardeert, accepteert. Je houdt, als vrienden, van elkaar. Bij zo’n vriend voel je je veilig. Dan durf je zelfs je diepste gedachten of geheimen te delen. Vrienden denken aan je. Ook als je het moeilijk hebt. Weet je hoe je ook elkaar verwarmt? Matthew Henry zegt: “Christenen verwarmen elkaar door elkaar op te wekken tot liefde en goede werken”. Ben jij zo’n christen?

  3. Voor echte vrienden geldt: samen sta je sterk! Je verenigt jullie krachten. Win-win dus.
    De prediker wil je nog méér leren. In onze geestelijke strijd moeten we elkaar ook helpen. Hoe doe je dat? Door voor elkaar te bidden. Wijs elkaar op een gedeelte uit de Bijbel. Praat samen na over de preek.

Wanneer vrienden zo samen de wil van de Heere zoeken, dan wil de Heere daar Zijn zegen aan verbinden. Want ‘een drievoudig snoer wordt niet haast verbroken’. “Waar je samen bent in heilige liefde en gemeenschap, zal Christus door Zijn Geest tot hen komen en de Derde zijn”, schrijft Henry. Zoals Hij dat deed bij de Emmaüsgangers!
Ben jij zo’n vriend?

Opdracht
Neem jezelf voor dat je morgen met één vriend iets deelt over de dienst van de Heere. Moeilijk?
Buig ‘s morgens je knieën en vraag of de Heere jou vrijmoedigheid wil geven. Bedenk ’s morgens wat je wil zeggen. Misschien iets over de dagopening? Iets in de natuur…. Iets wat je gisteravond las in je dagboek of Bijbel… iets wat je las of zag op danielonline.nu?

Aleid Nijhof-Schreuder

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: