(On)begrensd

(On)begrensd

Heb jij weleens gedacht aan mensen die in de gevangenis zitten? Het zijn er in Nederland alleen al meer dan 30.000. Waarom zijn ze daar? Wie zijn het? Wat is hun achtergrond? Als christen heb je de opdracht gekregen om je naaste lief te hebben als jezelf. Hoe moet je dit doen? Wat kunnen jij en ik betekenen voor gedetineerden? In dit artikel schrijft Roelof Siebert over gevangenenzorg Nederland en wat zij doen voor onze naaste in de cel. Hij vertelt ons ook over Victor. Opeens komt het heel dichtbij...

Grenzen
Grenzen. Je komt ze volop tegen als je in de zomervakantie over de grens bent geweest. Misschien lees je deze Daniël wel op kamp in het buitenland. Provinciegrenzen, landsgrenzen, of zelfs grenzen van een continent, je komt overal grenzen tegen. Ook op school of op je werk zijn grenzen. Grenzen van je kennen en kunnen, maar ook grenzen aan je gedrag. Grenzen kunnen je ook opgelegd worden. Zowel in het Oude als Nieuwe Testament kom je gevangenissen tegen. Denk bijvoorbeeld aan Manasse, die werd meegenomen, vastgebonden aan twee koperen kettingen. In het Nieuwe Testament lees je van Paulus. Hij zat vast, met zijn voeten in een blok. Hij was niet alleen, want God was bij hem. Hij zong zelfs in de gevangenis!

Victor
Ik wil je voorstellen aan Victor. Victor heeft geen goede jeugd gehad. De vader van Victor dronk veel. Ook voelde Victor zich alleen op de basisschool. Hij had niet zoveel vrienden en werd gepest. Op de middelbare school gaat het wat beter met Victor. Hij ontdekt dat hij goed met zijn handen kan werken. Hij krijgt verschillende bijbaantjes. Toch gaat het mis. Hij gaat steeds meer alcohol drinken en komt in contact met criminele mensen. “Ik belandde in de jeugdgevangenis. Toen ik vrijkwam, bleef ik veel drinken, en belandde al snel weer in de jeugdgevangenis. Ik ben 35 jaar bajes in, bajes uitgegaan. Niemand kon me helpen, ook in de gevangenis niet.” Dan verandert het…

“Ik ben 35 jaar bajes in, bajes uitgegaan. Niemand kon me helpen, ook in de gevangenis niet.” Victor krijgt bezoek van Jan. Jan heeft zijn hele leven een bedrijf gehad. Nu hij zijn bedrijf verkocht heeft, wil hij graag wat voor zijn naasten doen. Na een cursus bij Gevangenenzorg gaat hij gevangenen bezoeken. Jan had veel geduld met Victor. Victor was altijd negatief over alles en iedereen die hem wilde helpen. Toch bleef Jan hoop houden en Victor opzoeken. Daardoor verandert Victors leven en gaat het eindelijk de goede kant op. Als je Victor vandaag ontmoet, zie je een vriendelijke en behulpzame man. Zijn therapie, maar vooral dat God in zijn leven kwam, heeft hem veranderd. Hij schaamt zich voor wat hij vroeger gedaan heeft. Hij beseft steeds meer: als God mij niet vasthoudt, ben ik nergens.

In Jesaja 9 vers 3 staat: Want het juk van hun last en den stok hunner schouders en den staf desgenen die hen dreef, hebt Gij verbroken, gelijk ten dage der Midianieten. In de kanttekeningen lezen we dat dit gaat over de duivel en de zonde die we als een zwaar pak op onze rug meedragen. Geen letterlijke gevangenis, maar gevangen door de duivel en de zonde. En lees eens verder. God heeft voor Zijn volk dat juk, die stok en die staf gebroken! God kan je bevrijden uit die gevangenis. Bid voor mensen als Victor, maar bid ook of jij bevrijd wordt uit die gevangenis en een kind van de Heere Jezus mag zijn.

Meer lezen? Lees heel het thema-artikel op bladzijde 8-11 van Daniël #16 (2023).

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: