Strijdmiddelen

Strijdmiddelen

Drie heftige incidenten op een rij. Wat een bizarre dag! Het begon met een touringcarongeval met meerdere slachtoffers. Bijna tegelijkertijd wordt in een metrostation even verderop een slachtoffer aangetroffen. En op datzelfde moment is er een aanrijding met meerdere slachtoffers op een nabijgelegen snelweg. Ongevallen zijn natuurlijk dagelijkse kost. Maar deze keer was dat toch anders. In alle gevallen waren de slachtoffers namelijk bewusteloos door een onbekende oorzaak.

Alles wordt ingezet om slachtoffers te redden en er tegelijk voor te zorgen dat hulpverleners veilig hun werk kunnen doen. Dat laatste is belangrijk! Al snel blijkt namelijk dat alle slachtoffers opzettelijk zijn besmet met een gevaarlijke stof. Voor hulpverleners is dat een grote uitdaging. Gelukkig zijn er specialistische teams van brandweer, politie, defensie en ambulance die kunnen assisteren bij deze complexe incidenten. Helaas blijken onze gezamenlijke inspanningen niet levensreddend. Geen enkel slachtoffer komt tot leven. Deze keer is dat geen probleem. Onze slachtoffers zijn oefenpoppen.

Welkom in de training over ongevallen en aanvallen met gevaarlijke stoffen! Sinds lange tijd krijg ik weer biologie en scheikunde. Neutronen, Vx, THTP, ionen, bacteriën, mosterdgas, sarin, moleculen, chloor, gammastraling en virussen komen voorbij. Gelukkig niet letterlijk! Het gaat over stoffen die een ziekmakende, zuurstofverdringende en dodelijke uitwerking kunnen hebben. Zeker als deze ingezet worden als strijdmiddel of middel om een aanslag te plegen. Overigens zit het gevaar ook dichter bij huis. Letterlijk zelfs. Er zijn stoffen die in het dagelijks leven super-nuttig zijn, maar opeens levensgevaarlijk kunnen zijn. Dat kan zomaar gebeuren bij ongevallen thuis, in bedrijven of in het verkeer. Trouwens, van álle stoffen geldt dat ze bij verkeerd gebruik, op de verkeerde plek en in de verkeerde hoeveelheid, levensgevaarlijk worden. Grenzen tussen gevaarlijk en ongevaarlijk, hulpmiddel en strijdmiddel zijn eigenlijk flinterdun.

Hé, daar ligt dan wel weer een bruggetje naar ons leven. Wat denk je van alle digitale middelen, waaronder je smartphone? In het dagelijks leven vaak super-nuttig. Wat dacht je van je mail, online-Bijbel, routeplanner en digitale schoolagenda? Maar heb je ook ontdekt hoe zo’n digitaal middel levensgevaarlijk kan worden? Soms bewust, vaak onbewust.

Als jij je nuttige smartphone op een verkeerde manier gebruikt kun je zomaar bedwelmd en vergiftigd raken door wat je ziet en hoort. Hoe makkelijk verdringen digitale middelen ‘gezonde geestelijke levenslucht’! Weet je wat ik denk? Het verkeerde gebruik van digitale middelen door ons, is een strijdmiddel van de duivel. Een machtig wapen in zijn oorlogsvoering. Laten we ons bewust blijven van deze grote gevaren en ertegen strijden. Huh? Strijden? Ja! Nee, geen strijd tegen medemensen en niet met gevaarlijke stoffen. Maar de strijd waarover Paulus schrijft aan Timótheüs: Strijd den goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt, en de goede belijdenis beleden hebt voor vele getuigen. Of je dat in eigen kracht kunt? Nee, natuurlijk niet! Kom, zing je mee?

Gij, HEER’, alleen, Gij zijt Verwinnaar in den strijd,
En geeft Uw volk den zegen.

André Oudenaarden

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: