Susannah Spurgeon

Meneer E.G. Bosma uit Rijssen is docent geschiedenis aan het Van Lodenstein College te Amersfoort en directeur van de CGO (Cursus Godsdienst Onderwijs). “Ik wist eigenlijk alleen dat Susannah de vrouw was van de grote Spurgeon. In 2019 kon ik de biografie Susie van Ray Rhodes kiezen als eindejaarsgeschenk. Mijn vrouw heeft het toen gelezen en mij erover verteld. Daarnaast lezen we aan tafel de boekjes van Tony Hutter over het leven van Spurgeon. Daarin komen we Susie ook tegen.”

Wat kan een jongere in 2022 leren van Susannah Spurgeon?
“Susannah Spurgeon was een godvruchtige vrouw. Zij had een persoonlijke relatie met de Heere. Als echtgenote van een predikant ondersteunde zij haar man, waar ze kon, zelfs wanneer hij geen tekst voor de preek wist. Zij was ook praktisch bezig in haar huishouding en in de opvoeding van haar tweelingzonen en in allerlei vrijwilligerswerk voor de kerk. Susannah richtte ook een theologisch boekenfonds op voor armlastige predikers. Zij leefde uit de wetenschap dat het de plicht en het voorrecht was van iedere gelovige om op Christus te lijken. Zij praktiseerde wat zij beleed. Daarom schrijft ze ergens: ‘Ik bid dat wij nooit zullen denken dat we Christus als onze Zaligmaker kunnen aannemen terwijl we hem in de praktijk als onze Meester verloochenen’. Dat is voor ons allemaal een les.”

Wat valt u op aan het leven van Susannah Spurgeon?
“Zij heeft haar leven in dienst van de Heere gesteld en stond zo in de schaduw van haar man. Pas na zijn dood is zij zelf gaan schrijven en heeft ze de projecten van haar man zoals de predikantenopleiding voor haar rekening genomen. Vanaf die tijd konden we een kijkje nemen in Susannah’s hart. Zij leeft uit de bevindelijke kennis dat Christus haar Verlosser is. Zij zegt hiervan in één van haar boeken dat zij een smekeling is aan de deur van een paleis, een bedelaar aan de poort van een Koning. Het levensgrote verschil met haar en andere smekelingen is dat de Heere van het paleis haar persoonlijke Vriend is. In die wetenschap leefde zij en schreef zij haar boeken.”

Wat kan een predikantsvrouw van Susannah Spurgeon leren?
“Tja, dat is voor ieder vrouw en iedere predikant een persoonlijke zaak. Susannah wilde dat in haar leven als vrouw en moeder ‘al haar gedachten, woorden en daden zouden geuren naar de zoete gemeenschap met haar Meester’. Zij wandelde met haar Heere. Er is een verhaal bekend van het begin van hun verkeringstijd toen Charles tijdens een predikbeurt waarbij Susannah ook aanwezig was, haar helemaal vergat. Susannah werd boos en ging naar huis. Bij terugkomst betuigde Spurgeon zijn spijt. Toen heeft Susannah geleerd dat de Heere en Zijn werk de eerste plaats hebben in het leven van haar toekomstige man.”

Weet u nog een treffend verhaal over Susannah Spurgeon?
”Net heb ik al een anekdote vertelt. Ik wil afsluiten met een wijs citaat van Susannah Spurgeon uit de door haar geschreven biografie van haar man: ‘Het is genade dat ons leven niet aan ons wordt overgelaten om te plannen, maar dat onze Vader voor ons kiest; anders kunnen we ons soms afkeren van onze beste zegeningen en ons de uitgelezen mooiste gaven van zijn voorzienigheid ontnemen’.”

Meer lezen over Susannah Spurgeon? Lees heel het artikel op bladzijde 8-11 van Daniël#2.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: