Techniek, jouw vriend of vijand?

Onbeperkt internetten, gewoon omdat het kan! Een robot die in een interview op elke vraag een zinnig antwoord kan geven. Door één druppel bloed af te nemen het hele lichaam controleren op genetische afwijkingen. Door techniek lijkt alles mogelijk. Door zijn werk als hoogleraar op de Technische Universiteit in Delft, denkt professor De Vries veel over dit soort mogelijkheden na. Daniël ging met hem in gesprek over techniek in het paradijs, de waarde van techniek en de zegen van offline momenten.

Is techniek iets wat God heeft gewild?
“Adam kreeg van God de opdracht om de hof te bebouwen en te bewaren. Die opdracht heeft alles met techniek te maken. Bezig zijn met techniek houdt in dat je de werkelijkheid om je heen nog mooier en beter maakt. Voor een christen houdt dat ‘mooier en beter maken’ in dat het tot eer van God is. Opvallend is dat er in het Bijbelboek Openbaring wordt gesproken over het nieuwe Jeruzalem dat naar beneden zal komen. Het gaat over een stad, niet over een hof. Een stad is een technisch beeld. De eerste mens die een stad bouwde was Kain. God Zelf zal de laatste stad bouwen, als antwoord op wat Kain bouwt. Het nieuwe Jeruzalem is blijvend, ook daar zal weer van alles te doen zijn.”

Op welke manier wordt er binnen de techniek iets zichtbaar van de zondeval?
“Het probleem van de huidige techniek is dat we de aarde leegplunderen voor onszelf. De natuur en de techniek zijn altijd elkaars concurrenten. Wij kunnen ons geen voorstelling maken van hoe het in de hof was. Er zijn al veel vragen over gesteld, veel gedachten over gegaan, maar nooit zullen we begrijpen wat de eerste opdracht aan Adam precies inhield. Door de zondeval is de hele orde van de schepping veranderd. Er zijn doornen en distels gekomen, die er eerst niet groeiden. Je moest ineens een schoffel en een hark maken om er weer vanaf te komen. Door de zondeval zijn we vanuit verkeerde begeerten techniek gaan maken. Nooit zullen we een volmaakt product kunnen bedenken. Altijd moeten er compromissen gesloten worden. Een product kan nooit aan alle eisen voldoen. De ‘doornen en distels’ als beeld van gebrokenheid, krijgen we er nooit tussenuit.”

Wat heeft voor u het bezig zijn in de techniek geleerd over Wie de Heere voor u is?
“In de techniek zie ik hoe genadig de Heere God is, dat Hij ons al die mogelijkheden geeft. We zijn na de zondeval niet geworden als beesten; die kunnen geen creatieve dingen doen. De Heere is trouw aan wat Hij Zelf begonnen is. Na de zondeval hebben we het vermogen mogen houden om technologie te ontwikkelen en daarmee bijvoorbeeld iets te doen aan ziekte, die het gevolg is van de zonde.
Door de technologie zijn er goede hulpmiddelen om de Bijbel te leren kennen. De boekdrukkunst is ook techniek, en daardoor hebben we de Bijbel kunnen drukken. Zo wordt techniek gebruikt tot Gods eer. Het verdiept de relatie met de Heere. Dan blijft er verwondering over.”

Hoe gaat u zelf met de mogelijkheden van de techniek om?
“Zelf maak ik niet van alle technologie zo veel gebruik. De batterij van mijn smartphone is regelmatig leeg. Ik ben vrij nuchter en vraag mezelf af: heb ik het nodig of niet? Nee? Dan gebruik ik het niet. Veel mensen ervaren een zekere betovering door alle technische mogelijkheden. Maar bouw momenten in dat je even geen techniek gebruikt. Als je van muziek houdt: ga zelf een instrument spelen, in plaats van altijd te luisteren naar opgenomen muziek. Ga naar een vriendin toe, in plaats van dat je alleen elke avond met haar appt, ook al moet je er wat meer voor doen.
De coronacrisis zette dingen op scherp en liet de waarde zien van échte ontmoeting. Laten we dat koesteren, vasthouden én er dankbaar voor zijn!”

Dit interview helemaal lezen? Kijk dan op bladzijde 8-11 van Daniël #13.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: