Wapengekletter; wees waakzaam!

Zo op het eerste gezicht zou je niet zeggen dat dominee C. Sonnevelt in zijn tienerjaren actief was voor een linkse socialistische beweging, de Socialistische Jeugd. Maar als je dieper doorvraagt, dan proef je nog steeds oog voor de naaste, opkomend uit Gods Woord. “De Bijbel is een sociaal bewogen boek. Denk aan de profeten en de psalmen. ‘Het is de Heer’ Die ’t recht der armen, der verdrukten gelden doet’ (Ps. 146).”

De predikant uit Alblasserdam benadrukt dat de Socialistische Jeugd niet gericht was op het Russische saloncommunisme, maar op de meer pure vorm van het socialisme. Dit socialisme leek het antwoord te zijn op de armoedekloof tussen het rijke Westen en de Derde Wereld. Ook beantwoordde het de vragen van oorlog en vrede. Want als de armoedekloof gedicht is, is er ook minder aanleiding tot het voeren van oorlogen. “Dat ideaalbeeld had iets van een paradijselijke heilstaat. Maar het was buiten Christus om en daarom gedoemd te mislukken. Het communisme heeft een materialistisch mensbeeld: er is geen ziel, geen God, geen hemel of hel. Vanmorgen lazen we in Psalm 146 over de Heere Die de hongerige brood geeft. Het is dus een Bijbelse notie om het op te nemen voor de armen.”

De oorlog in Oekraïne zorgt voor veel naastenliefde en gastvrijheid onder Nederlanders. Dat lijkt meer te zijn dan anders…
“Ik hoorde pas op de radio een Afghaanse vrouw. Die wond zich daar over op en vond het een discriminatiecrisis. Dan denk ik: nou, nou, even rustig aan. In hoeverre zijn Afghanen destijds in hun eigen regio opgevangen? Ik vraag me overigens wel af of onze gastvrijheid blijvend is, als het ten koste gaat van ons comfort. Ik denk dat de SGP een verstandig beleid voorstaat om zoveel mogelijk vluchtelingen op te vangen in de regio van het conflictgebied.
Oekraïne is veel dichterbij. Als hier in de straat een huis afbrandt, dan geven we toch ook direct hulp? Maar we mogen ook verder kijken. Als een Afrikaan omwille van het geloof moet vluchten, laten we voor hem dan ook ons hart en huis openzetten Doe wel aan alle mensen, maar meest aan de huisgenoten des geloofs. Mij maakt het niet uit welke huidskleur iemand heeft.”

Als Nederlanders leven wij nog in vrede. Hoe moeten we daarmee omgaan?
“Laten we waarderen dat we zelf geen oorlog hebben (meegemaakt). Tegelijkertijd moeten we oppassen dat we er niet in opgaan en dat we vrede heel normaal gaan vinden. We dienen waakzaam te zijn. Er woedt ook een geestelijke oorlog, waarbij we al twee keer zijn verslagen. Eén keer in het paradijs en één keer in de geschiedenis van het Westen, voorheen een christelijk werelddeel. Slaat de Heere ons misschien om ons terug te brengen, zoals met de coronacrisis? Als God met Zijn oordelen komt, laat dat zien dat Hij Zich nog met ons bezighoudt. Dat kan zelfs hoop geven, zoals ik dat zelf gevoeld heb aan het begin van de coronacrisis. Maar helaas, wat staat er in Openbaring? En zij bekeerden zich niet… Nu komt de Heere van een andere kant: met wapengekletter. Het is nu geen tijd voor feesten. Er is iets dat belangrijker en beter is: één teugje uit de liefdesbeker van Christus is meer dan alle dingen hier op aarde.”

Dit interview, wat onderdeel is van een tweeluik, helemaal lezen? Lees heel het artikel op bladzijde 8-11 van Daniël #9.

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: