Serie: Meer leren door het boek van de natuur #11 Zes leid-sterren

(…) en zie, de ster die zij in het oosten gezien hadden, ging hun voor, totdat zij kwam en stond boven de plaats waar het Kindeken was. Als zij nu de ster zagen, verheugden zij zich met zeer grote vreugde.
Mattheus 2 vers 9b en 10

Zes lessen, van de wijzen uit het Oosten, wil ik vandaag graag met je delen…

★ 1
De wijzen hebben kennis van de sterren.
Daarom gebruikt God een lichtende ster om hen tot Christus te leiden.
Zo past Zijn spreken bij de persoon tot wie Hij Zich richt.
God kent de weg naar ieders hart.

★ 2
In dit Bijbelverhaal kom je drie personen tegen:
Herodes, die doet alsóf.
Schriftgeleerden, met een rijk hoofd en een koud hart.
En wijzen, die in eenvoudig geloof hun weg naar hét Kind zoeken.
Op wie lijk jij?

★ 3
De Schriftgeleerden maken de wijzen Gods Woord bekend.
Zo is het Gods weg om Christus te vinden in de Schriften.
Want ‘die zijn het, die van Mij getuigen’.

★ 4
God leidt met vaste hand.
Hij brengt heilbegerige harten naar Zijn Zoon.
Hij bevestigt Zijn kinderen en hun weg.
Hij roept, zoals Hij de wijzen in het verre Oosten riep.
Hij is het, die mensen gebruikt, om hun Zijn Woord bekend te maken.
En Hij is het opnieuw, Die hun laatste voetstappen leidt naar Christus.
Ja, Hij is de Alpha en de Omega!

★ 5
Komen tot Christus is geen makkelijke weg.
Als de wijzen in Jeruzalem aankomen…
is er geen straat versierd,
geen gejubel in de stad,
geen Koningskind in het paleis.
En… als zij de plaats weten…
zou er dan geen ergernis in hun harten geweest zijn?
Zo’n klein en onbeduidend plaatsje?
Een Kindje in deze armoede?
Alle eigen ideeën moeten ze loslaten.
Hun weg is vol worstelingen.
Maar God hield hen vast, zodat ze niet bezweken.
Hij leert hen om afstand te doen van alle eigen opvattingen en gedachten over Christus.
En Hij maakt dat zondaren nederig mogen neerknielen voor een Heere in armoede, een Zaligmaker aan een kruis!

★ 6
Heeft de Heere van jou al ontvangen het Koninklijke goud van het geloof?
Is er bij jou een opklimmende wierook van het gebed?
En is jouw hart als bittere mirre al verbrijzeld?

🕮 Deze lessen over de geschiedenis van de wijzen komen uit het boek ‘in de velden van Efratha’ van ds. J.J. Knap.

Aleid Nijhof


Serie: meer leren door het boek van de natuur, zoals je dit kunt lezen in artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Waarom deze serie? Hopelijk zijn deze korte meditaties een tegenhangertje in een onrustige wereld. Waarin hoofden gericht zijn op schermen, wil ik jongeren prikkelen om rond te kijken. Mijn wens is dat ze zo al fietsend of lopend, aan hun Schepper zullen denken. God heeft ons immers niet voor niets het boek van Zijn schepping geschonken.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: