Belijdenis doen...

Belijdenis doen...

Rond Pinksteren doen veel jongeren belijdenis. Een indrukwekkend moment. Jongeren die een eed afleggen voor God en Zijn gemeente. Misschien denk jij ook wel na over het doen van belijdenis. Het is een belangrijke keuze in je leven. Misschien zie je ernaar uit. Maar het kan ook veel vragen geven? Wanneer mag je belijdenis doen? Moet je daarvoor bekeerd zijn?

Na de zomer begint het catechisatieseizoen weer. Je ziet nu dat jongeren in de gemeente belijdenis doen. Goed moment om voor jezelf over de vraag na te denken of jij je straks ook opgeeft voor belijdeniscatechisatie. Denk er goed over na, en laat het onderdeel van je gebed zijn. Je voegt je bij de kerk. Je deelt in de voorrechten van de kerk. Je belijdt bij de kerk van Christus te horen en je doet een eed voor God! Je verbindt je aan de Heere, Die Zich al in de doop aan jou verbond.

Als het goed is, komt wat wij belijden uit ons hart. Geloven doe je met je hart, belijden met je mond. Paulus schrijft in Romeinen 10 vers 9: Indien gij met uw mond zult belijden de Heere Jezus, en met uw hart geloven, dat God Hem uit de doden opgewekt heeft, zo zult hij zalig worden. De Heere Jezus en Zijn borgwerk voor zondaren is de grond en de inhoud van het geloof. Daarvan doen christenen belijdenis met hun mond. Geloof en belijden horen dus bij elkaar. Wat je belijdt, moet je dus geloven. Je kunt daarom niet onbekeerd belijdenis doen. Je mag als gedoopte ook niet onbekeerd door leven. Voel je de onmogelijkheid? Hoe kun jij ooit belijdenis doen voor de Heere en Zijn gemeente? Breng dat steeds in het gebed bij de Heere. Hij zegt: “Al wat jou ontbreekt, schenk Ik, zo jij het smeekt”. Trouwens, geen belijdenis doen is ook een belijdenis. Dat is een belijdenis van ongeloof en ongehoorzaamheid. De Heere vraagt van je dat jij je bij Zijn gemeente voegt. Daaraan wil Hij Zijn zegen verbinden.

Aan het doen van belijdenis gaat een jaar van belijdeniscatechisatie vooraf. Juist als jij biddend bezig bent met Zijn Woord en de belijdenis van de kerk, kan de Heere antwoorden geven op jouw vragen. ‘Ja’ zeggen tegenover de Heere en Zijn gemeente kan alleen in diepe afhankelijkheid van Gods genade in Christus. Bid om die houding, zoals Augustinus het verwoordde: “Geef wat gij beveelt en beveel wat gij wilt”.

Nazeggen
Het woord ‘belijden’ kom je in de Bijbel vaak tegen. Wat betekent het eigenlijk? Het Griekse woord dat gebruikt wordt betekent ‘hetzelfde zeggen’. Náspreken wat God in de Bijbel zegt. Dat zie je ook in de Bijbel terug. Door genade mochten mensen ‘amen’ zeggen op dat wat de Heere sprak. Denk maar aan Nathanaël, Martha en Thomas.

Geloofsbelijdenis of belijdenis van de waarheid?
Als je belijdenis doet, doe je dat dan alleen maar van de leer, of moet het een persoonlijke geloofsbelijdenis zijn? Toestemmen van de waarheid, of persoonlijk geloven? Dit zijn inderdaad twee verschillende dingen, toch zijn ze niet van elkaar te scheiden. Ds. A Hoogerland schreef in het boekje Belijdenis doen, en dan…? : “We kunnen nooit stellen dat belijdenis doen van de waarheid genoeg is. Dan zou daaruit volgen dat het genoeg is een uiterlijk lid van de kerk te zijn. Het gaat toch om de levende leden.” De waarheid die je belijdt, vraagt van ons bekering en geloof. Dat mag niet iets zijn waar je hart niet op betrokken is. Toch gaat het niet om jóuw geloof. “Belijdenis doen is niet: verklaren dát je gelooft, maar vooral verklaren wát je gelooft:, stelt ds. C. Harinck. Het geloof dat wij belijden bevat een eindeloze oceaan met hemelse schatten.

Dit artikel verscheen eerder in Daniël.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: