Ben je dan bereid?

Ben je dan bereid?

Je zit op je kamer. Een mobiel in je hand. Je scrolt door het nieuws. Het dringt één voor één je hoofd binnen. Orkaan in Florida. Gascrises in Nederland. Armoede. Alles wordt duurder. Oorlog in Oekraïne. Kernwapens. Corona wordt misschien weer erger. Stel dat het land weer op slot moet… En zo stroomt de rivier van gedachten maar door. Je kunt het niet stoppen. Het kolkt door je hoofd.

Ken je dat gevoel? Het bang zijn voor de toekomst? Niet te weten wat er allemaal zal komen? Je zorgen maken… een slecht voorgevoel hebben?
Wereldwijd zijn er veel problemen. Oorlogen, natuurrampen, crises op crises. Het lijkt niet op te houden. Jij en ik zitten er middenin.

De Bijbel leert dat er in de laatste tijden veel rampen, ziekten en oorlogen zullen zijn. Dat er veel verdriet zal komen. Dat de liefde voor elkaar steeds maar zal verminderen. Dat de zonde meer en meer wordt. Je hoort het de dominee of ouderling misschien weleens zeggen. ‘We leven in de laatste dagen.’

Als we in deze angstige tijd moeten leven, dan moet je er misschien veel aan denken. Je bent misschien bang voor een kernoorlog. Of voor andere dingen.
Toch is Gods Woord er door alle tijden heen. Het zegt ons: “Zijt dan niet bezorgd tegen de morgen; want de morgen zal voor het zijne zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijns zelfs kwaad.” (Matth. 6: 34)

Misschien herinner jij je nog wel de windhoos in Zierikzee. Het gebeurde al voor de zomervakantie. Het was een ravage. Er was ook iemand gestorven. Ik besprak dat nieuws met de kinderen in de klas. We bekeken de foto’s. Eerst waren de kinderen onder de indruk, maar al snel kwamen de meest fantastische verhalen naar boven. Wat nu als hun dak eraf vloog? Zouden ze dan een stukje mee de lucht in vliegen? Ze kregen steeds meer plezier.
Totdat een meisje haar vinger opstak. ‘Juf,’ zei ze. ‘We kunnen er nu wel zo om lachen. En grapjes over maken. Maar het gaat er toch om… zijn we dan bereid?’

We hoeven niet bezorgd te zijn voor morgen. Hoe moeilijk dat soms ook is. Maar God wil wel wat anders… dat je je zorgen maakt om je ziel.
Want als die kernbom op je woonplaats zal vallen… ben je dan bereid? Als er een erge ziekte komt. Je moet sterven. Kun je dat dan? En als je vandaag de deur nog uitgaat. En je zou een ongeluk krijgen. Kun je God ontmoeten?

In een tijd van angst. Een tijd vol zorgen. Probeer dan te bedenken dat de Heere overal boven staat. Dat Hij alles leidt. Dat Hij alles bestuurt. Dat Hij je zegt niet bezorgd te zijn voor de morgen. Maar dat Hij ook iets anders zegt: “Zoekt eerst het Koninkrijk Gods en Zijn gerechtigheid (…)” (Matth. 6: 33) Met God hoef je niet bang te zijn. Want als je Hem liefhebt, zal Hij altijd voor je zorgen.

Hoe is het met jou? Als die vraag je vandaag gesteld wordt, als jij moet sterven? Ben je dan bereid?

Jacolien Geluk

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: