Bijbelrooster #1 - 75 jaar Daniël

Verleden… heden… toekomst. In Psalm 119 vers 90 staat: Uw getrouwheid is van geslacht tot geslacht. Hebben deze tekstwoorden iets met het Bijbelrooster te maken?

Alles. Kijk eens wat er boven het Bijbelrooster staat. 75 jaar Daniël. Zo lang bestaat dit blad dat je nu in je handen hebt al. Is dat geen bewijs van Gods trouw? Gods trouw heeft het behoud van jongeren op het oog. Gods trouw opent de woorden van Gods genade. Hoe dan?
Volg het Bijbelrooster dan ga je de betekenis ontdekken (vraag om het licht van de Heilige Geest).
Dan lees je kernwoorden die 75 jaar geleden ook een rol gespeeld hebben bij de oprichters van Daniël. Kernwoorden zijn: Eén Naam, opdracht, inscherpen, doorgeven, bevel en belofte. Allemaal woorden die in het verleden onderstreept werden, in het heden nog eens benadrukt en in de toekomst niet zullen veranderen. Omdat God getrouw is, zal Zijn werk doorgaan.
“God zal Zijn waarheid nimmer krenken,
maar eeuwig Zijn verbond gedenken.”

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.