Bijbelrooster #1 - Wie volg jij?

Dat is ook een vraag boven het Bijbel leesrooster. Als je de Bijbelhoofdstukken in het rooster leest zul je erachter komen dat deze vraag van grote betekenis is. Ook voor nu!

Nog een keer: Wie volg jij? Ken je het volgen zoals bijvoorbeeld Levi de Heere Jezus volgde? Of denk je gelijk aan Instagramvolgers als het over volgen gaat? We blijven bij de Bijbel. In het Oude Testament lees je waar Mozes voor waarschuwde wat het volgen betreft. Duidelijke taal als je het Bijbelgedeelte van 10 januari leest. Gelukkig wordt er ook gewezen naar een veilige weg. Die weg volgen de Israëlieten als ze door de Jordaan gaan, ziende op de ark. De ark wijst naar Christus. Hij zegt in Johannes 8:12: Ik ben het Licht der wereld, die Mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. Dus er is maar één veilige weg in het volgen. Dat is achter Jezus aan. Als je die weg gaat, geeft Hij zelf een paspoort voor je eindbestemming. Wie volg jij?

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.