Bijbelrooster #1 - Looft den Heere

Looft den HEERE! Dat staat bovenaan in nr. 1 van 2023 van het magazine Daniël. Dus ook in het Bijbelrooster. Je leest over psalmen die vol staan van lof aan God. Neem bijvoorbeeld Psalm 111.

De dichter van deze psalm zingt: “Ik zal de Heere loven met heel mijn hart.”
Wat zou dat voor een hart zijn? Een oprecht hart. Met zo’n hart heeft de dichter leren loven door het werk van de Heilige Geest.
Dan wordt het een loven met vreugde, zoals je dat ook in andere psalmen en Bijbelgedeelten leest.
Simeon was zo iemand die met zijn hart God loofde, toen Hij de Heere Jezus in zijn armen hield.
Door het geloof zag Simeon Gods zaligheid in het Kind. Dan kun je loven.
Op een andere plaats in de Bijbel wordt de Heere zingend geloofd:
Prijst de Heer’ met blijde galmen,
Gij mijn ziel hebt rijke stof.
‘k Zal zo lang ik leef, mijn psalmen
vrolijk wijden aan Zijn lof.
Dit wonder is ook in 2023 nog te leren, om Jezus’ wil.
Looft den HEERE! Halleluja!

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.