Keuzestress

Bijbelrooster #12 - Keuzestress

Er komen soms zoveel vragen op je af als je een belangrijke keuze moet maken. Hoe moet je daar mee omgaan? De Bijbel leert het volgende: vraag aan de Heere of Hij je leven zo wil leiden dat je de goede keuzes gaat maken. Lees eerst uit de Bijbel wat het Bijbelrooster aangeeft. Leg dan de vragen die bij het Bijbelrooster horen ernaast en je zult erachter komen dat er in de Bijbel onderwijs gegeven wordt bij het maken van keuzes. Open de eerste week het Bijbelboek Spreuken en je zult er in lezen op hoeveel verschillende manieren koning Salomo adviezen geeft als je staat voor het maken van een keuze. De voorbeelden van personen uit de Bijbel waar je in de tweede week over leest, geven ons raad wat te doen, of juist wat niet te doen bij het maken van een keuze.

Vergeet de volgende psalmregels niet uit de berijming van ds. C.J. Meeuse:
Wie vreest in zijn hart de HEERE
en toont zich Gods onderdaan?
Die zal God dan zeker leren
welke weg hij in moet slaan. (Psalm 25:6)

download het bijbelrooster met de gespreksvragen.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: