Godsdienst is niet voor macho’s

Door Bas van Hell Evangelisatie onder Spaanstaligen

Stap jij op iedereen af om over het christelijk geloof te spreken? Of vind je het lastig? Dat is niet vreemd. Harm Visscher heeft jarenlange ervaring, maar vindt het soms ook nog moeilijk. Hij heeft wel een paar tips voor ons.

Na zijn studie aan de Technische Universiteit in Delft ontdekte Harm Visscher dat hij werken met mensen veel interessanter vond dan puur met techniek bezig zijn. Daarom is hij de opleiding maatschappelijken godsdienstpastoraal werk gaan volgen. Harm Visscher licht toe: “In Genesis 2 staat al dat het niet goed is dat de mens alleen is. Elkaar ontmoeten is dus erg belangrijk. Het mooist is wanneer we met elkaar delen wie God voor ons persoonlijk is. Dat is één van mijn drijfveren voor evangelisatie.”
Harm Visscher heeft acht jaar met zijn gezin in Lima (de hoofdstad van Peru) met mensen gedeeld wie God voor hen wil zijn. Terug in Nederland geeft hij les op het Hoornbeeck College in Rotterdam. Ondertussen vroeg hij steeds aan de Heere hoe hij zijn ervaring uit Peru in Nederland kan gebruiken. Totdat er behoefte is aan iemand die kan evangeliseren onder Spaanstaligen in Nederland.

U brengt nu het Evangelie in eigen land. Is er een verschil met een zendingsland?
“Het gaat om het hart van mensen en in de kern is die van iedereen hetzelfde. Maar eerst moet je door een schil van cultuur heen. In Nederland moet dat door veel argumenten en redeneringen, terwijl je met Peruanen makkelijk over God kunt praten. Een ander verschil is dat men in Nederland moet leren om niet zogenaamd zelfstandig, maar in afhankelijkheid van God te leven. In Peru is het belangrijker om te benadrukken dat de zonde een breuk met God inhoudt die niet door netjes leven kan worden hersteld.”

Hoe pakt u het evangelisatiewerk aan?
“Donderdagavond wordt er gefolderd in het winkelcentrum. Vooraf beginnen we met zingen, lezen en bidden. Tijdens het folderen kijk ik goed wie ik aanspreek. Wachtende mensen hebben vaak wel even tijd voor je. Een openingszin is bijvoorbeeld: bent u bekend met de Bijbel? Of: weet u de betekenis van Pasen? Als er een goed gesprek plaatsvindt, nodigen we die persoon uit om een dienst bij te wonen of een Bijbelcursus te volgen.
Onder Spaanstaligen werken we vooral via vriendschapsrelaties. We nodigen hen dan bijvoorbeeld uit voor het ontbijt of de vrouwenochtend, uitjes of cursussen. Opvallend is dat Spaanstalige mannen moeilijk bereikbaar zijn voor het Evangelie. Zij vinden godsdienst een zaak voor vrouwen en als macho bemoei je je daar niet mee.”

Willen mensen wel in gesprek?
“Mensen in nood of met een probleem staan eerder open voor gesprek. Daar ligt dus een kans, maar ook een taak: als christen moet je er zijn in moeilijke situaties. Het is een opening voor het Evangelie.”

Ziet u er wel eens tegenop om te evangeliseren?
“Een goed gesprek geeft energie en hoop, maar een negatieve reactie doet pijn. Het is zeker niet altijd makkelijk. Maar Mozes, Jeremia en Ezechiël kregen ook niet te horen dat ze het makkelijk zouden krijgen. Natuurlijk vraag je wel eens af waar je het voor doet. Gelukkig zegt de Heere zelf in Jesaja 55: 8 Mijn gedachten zijn niet ulieder gedachten. Wat voor ons zinloos lijkt, wil de Heere gebruiken om Zijn Naam aan de wereld bekend te maken.”

Folder
Boyd en Pettie komen uit Nigeria en hebben zich in Nederland gevestigd. Ze zijn katholiek opgevoed, maar in Nederland verwaterde het. Op een dag krijgt Boyd een folder over een Bijbelcursus en gaat de Bijbel lezen. Hij komt tot bekering, maar heeft nog wel een probleem. Zijn vrouw kent het Evangelie nog niet. Bovendien is ze bang en durft het huis haast niet uit te komen. Na een tijd leest hij met haar de Bijbel en ze komt ook tot geloof. Vanaf het moment dat ze Hem leert kennen verliest ze haar angst. Inmiddels vertelt ze aan een grote groep mensen wat God in haar leven gedaan heeft.

Nuttige tips
Gevraagd naar tips voor evangelisatie zegt Harm Visscher: “kies een stijl die bij je past”. In de Bijbel staan een paar voorbeelden:

  • Petrus: direct; “er is maar één Naam waardoor wij moeten zalig worden”
  • Paulus: weloverwogen, logisch doordacht
  • De blindgeborene: een persoonlijk verslag
  • Dorcas: liefdevol dienen
  • Mattheüs: vriendschappelijk contact, belangstelling tonen

Een andere tip is om in dagelijkse gesprekken vragen bij de ander uit te lokken. Je hebt dan een opening om verder te vertellen. Hier een paar voorbeelden:

  • Vraag Reactie
  • Op welke school heb je gezeten? Op de reformatorische school in…
  • Wat heb je dit weekend gedaan? Ik ben naar de kerk geweest Wat voor werk doe je? Ik ben… en daar ben ik dankbaar voor Ga je mee naar…? Kan ik daar zijn als christen?

Dit artikel verscheen eerder in Daniël

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: