Dirk-Jan Nijsink en ds. A.T. Vergunst Jakob? God van Jakob!

Wie is jouw favoriete persoon uit de Bijbel? Op wie lijk jij, of op wie zou jij willen lijken? Welk antwoord zou jij geven? Petrus, vol passie voor Zijn Meester. Johannes, de apostel van Gods liefde. David, de man naar Gods hart. Jozua, moedig en sterk. Jozef, een jonge jongen die trouw bleef aan de Heere. Thomas, misschien, beetje depressief, maar vol liefde tot Jezus.

Via de website van de Evangelische Omroep kun je een testje doen: Op welke persoon uit de Bijbel lijk jij? Best wel leuk om te doen. Start de test! De eerste vraag: Welke eigenschap beschrijft jou het best? A. Trouw; B. Hardwerkend; C. Liefdevol; D. Moedig… Tja, wat zal ik kiezen? Het is natuurlijk flauw om zo’n testje af te kraken, maar de vraagstellingen zijn eigenlijk allemaal behoorlijk positief. Ik heb de test een paar keer ingevuld, maar ik ben niet op Jakob uitgekomen. Tja, Jakob… Wie wil er nu op Jakob lijken?

Jakob is misschien wel de aartsvader die ons het meest dichtbij komt. De aartsvaders hebben allemaal hun eigen verhaal en karakter. Abraham, de vader van alle gelovigen. Izak, stil, weinig woorden, vol ontzag voor God. En Jakob? Is er van Jakob een mooi verhaal te vertellen? Ezau was een stoere kerel, een jager, een echte man. Jakob een herder… Een beetje een ‘loser’. Slimme kerel, dat wel. Maar of hij zijn slimheid nu goed gebruikt, dat is twee. Hij weet precies waar de zwakke plek van zijn broer ligt…

Bedrieger, hielenlichter; dat is Jakob. Heel zijn leven hangt aan elkaar van bedriegen en bedrogen worden. Jakob, zou jij op hem willen lijken?

En toch loopt er een andere lijn door zijn leven. De lijn van Gods ingrijpen. Toch is hij de drager van de belofte en krijgt hij uiteindelijk de zegen. Dat komt niet door Jakob, maar door Jakobs God. Jakob is de aartsvader waarin het duidelijkst naar voren komt wat genade is. Een leven lang heeft Jakob ermee geworsteld, tot hij zich overgaf. Dat is Jakob, dankzij de God van Jakob. Zou jij op hem willen lijken?

Overigens, dat is juist zo mooi aan de Bijbel. Wij maken die verhalen graag glad, of leggen ze geestelijk uit. Daar wordt alles zo ‘clean’ van. Maar de Bijbel vertelt het verhaal heel puur, met een rauw randje. Maar in die werkelijkheid breekt God in; Bethel, Pniël… Genadig! Verlossend, reddend!

In veel Psalmen gaat het over de God van Jakob. God van Jakob. “Wie klimt de berg des Heeren op? Dat is Jakob!” Dat is toch onbegrijpelijk? Ja, dat is het ook. Dat kun je niet begrijpen, maar laat het je moed geven! Daar alleen ligt je behoud! Welgelukzalig is hij, die de God van Jakob tot zijn Hulp heeft, wiens verwachting op de Heere Zijn God is (Psalm 146:5).

God en Jakob! Die twee samen genoemd. Dát is een onbegrijpelijk worden, maar ook een voortdurend gevecht! Ik hoop dat je iets van die strijd herkent en dat het raakt aan jou leven en dat God in het leven van Jakob samen grijpt met jouw leven en dat je ontdekt dat Jakobs God de God van zondaren is. En steeds weer mag je het lezen in de Bijbel: God van Jakob. Om Jezus’ wil.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: