Lijden #2

Lijden #2

Johannes 15:18; Mattheus 5:10-12

“Indien u de wereld haat, zo weet, dat zij Mij eer dan u gehaat heeft, omdat gij van de wereld niet zijt, maar Ik u uit de wereld hebt uitverkoren, daarom haat u de wereld” (Joh 15:18).

Het is niet bepaald een boodschap waar je veel volgers mee krijgt! Het zijn de woorden die Jezus uitsprak tegen zijn discipelen. Hiermee maakt Hij duidelijk wat zijn volgelingen te verwachten hebben: lijden. Als je een stukje verder leest in Johannes 15 staat er “een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer. Indien zij Mij vervolgd hebben, zij zullen ook u vervolgen”.

Voor veel mensen is het bittere realiteit. Wereldwijd hebben meer dan 300 miljoen christenen te maken met ernstige vervolging. Noord-Korea, Afghanistan, China zijn landen waar veel christenen dagelijks te maken hebben met lijden vanwege hun geloof.

Christen-zijn en vervolging hebben alles met elkaar te maken. In het eerste onderwijs van de Heere Jezus, in één van de zaligsprekingen in de Bergrede vind je dit ook al terug: “zalig zijn die vervolgd worden om der gerechtigheid wil, want hunner is het Koninkrijk der Hemelen”. Het gaat er hier niet om dat als je als christen met moeilijke dingen te maken hebt, dat je dan automatisch wordt zaliggesproken. Maar het gaat om degenen die vervolgd worden ‘om der gerechtigheid wil’. Dat zijn de gelovigen die in hun levenswandel op de Heere Jezus lijken, en daarom ergernis oproepen.

Ook in de brieven van Paulus vind je veel terug over vervolging. Bijvoorbeeld in de brief van Paulus aan Timotheüs: “En ook allen die godzalig willen leven in Christus Jezus, die zullen vervolgd worden” (2 Tim 3:12). Paulus zegt eigenlijk: als je echt wilt leven in navolging van de Heere Jezus, dan zul je te maken hebben met vervolging.

We kun je hiervan nu leren? Wij leven tenslotte niet in Noord-Korea? Op z’n minst kun je leren dat vervolging niet iets vreemds is wat je als ware christen kan overkomen. Het hoort er eigenlijk bij. God belooft ons geen kalme reis, maar wel een behouden aankomst! Vervolging kan ook in de kleine dingen zitten. Bijvoorbeeld als er over je wordt gepraat. Of als je onbegrip voelt over keuzes die je maakt. Misschien ervaar je zelfs vijandschap als je laat merken dat je christen bent.

Hoe moet je daar dan mee omgaan? Als we even teruggaan naar de Bergrede in Mattheus 6, dan lees je verder “verblijdt en verheugt u, want uw loon is groot in de hemelen, want alzo hebben zij vervolgd de profeten die voor u geweest zijn” (Matth 5:12). Vervolging gaat over verdriet, pijn, teleurstelling, verlies. En dan de opdracht van de Heere Jezus “verblijdt en verheugt u”. Dat is toch onmogelijk?

Toch kom je al in de Bijbel voorbeelden tegen van Christenen die zich verheugen tijdens hun vervolging. Denk aan Paulus en Silas die in de gevangenis zingen (Hand 16:25). En lees maar wat Paulus zegt in de brief aan de Filippenzen (1:29) “want u is uit genade gegeven in de zaak van Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden”. Daar zegt hij dus dat het genade is om te lijden voor de Heere Jezus.

Geen fijne boodschap om te horen dat lijden erbij hoort. En dan een onmogelijke opdracht om ook verheugd te zijn in het lijden. Onmogelijk, als wij het in eigen kracht moeten doen. Maar door het geloof zijn alle dingen mogelijk (Mark 9:23).

Gespreksvragen

  • Heeft iedere christen te maken met vervolging?
  • Hoe ervaar jij dat?
  • Zou jij kunnen danken voor vervolging? (Handelingen 16:25 en Filippenzen 1:29)
Uitgelicht

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: