Bijbelrooster #13 - Belijdenis doen

Bijbelrooster #13 - Belijdenis doen

Belijdenis doen. Daar gaat het over in het Bijbelrooster. Sommige dagen lezen we over belijdenisteksten. Andere dagen weer over belijdenispsalmen. Misschien zit jij wel met de vraag: Zal ik belijdenis doen of (nog) niet?

Verdiep je dan in het spoor dat de Bijbel aanwijst en in de leer van de kerk. Totdat je ‘ja’ klinkt voor de Heere en de gemeente. Mevrouw Groeneweg-de Reuver heeft een gedicht gemaakt over het uitspreken van het ja-woord bij het doen van belijdenis van het geloof.

“‘k Heb ‘ja’ geantwoord op de vragen.
‘k Heb bevend ‘ja’ gezegd, o God.
Leer mij U altijd te behagen
en wil mij in mijn zwakheid dragen,
als ik er soms om word bespot.

Leer mij altijd Uw Naam belijden
en niet alleen deez’ ene keer.
Help me de goede strijd te strijden.
Wil door Uw Heil’ge Geest mij leiden,
opdat ik leve tot Uw eer.”

Download het Bijbelrooster met de gespreksvragen

Lees meer over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: