Christendom de waarheid?

Wat is waarheid? Pilatus vroeg het al. Deze vraag krijg jij vast ook wel eens. Waarom is het christelijke geloof het ware geloof? Misschien heb jij deze vraag zelf ook wel. Jezus zegt: ‘Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.’ Dat geeft houvast in je leven. Maar hoe leg je dit uit? Rhodé Kroon bespreekt dit met Just van Toor, docent godsdienst.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: