Een brandend zendingshart

Een brandend zendingshart

“Waar je hart vol van is, kan je mond ook niet over dicht blijven.’’ Teun en Gerdien Hakvoort vertellen over hun dagelijks leven en werk in Guinee. Meneer Eikelboom heeft ook een brandend zendingshart. Hij ervoer een dichte deur als het gaat om het uitgaan, maar mag nu als directeur werkzaam zijn voor ZGG. “Als je dichtbij de Heere blijft, kun je ook met een kruis vruchtbaar zijn op de plaats waar je dan terechtkomt.”

Tot wie klinkt de oproep ‘wees een zendeling’?
“Zendingswerk is de koninklijke opdracht voor de kerk. Deze opdracht moet daarom dicht bij de kerk blijven. Het kerkverband is als geheel betrokken bij het zendingswerk. Het is niet de opdracht van een eenling, maar van de kerk. Dit zorgt voor continuïteit, waardoor het werk vele jaren voortgezet kon worden. Kerkelijke zending is ook de enige manier om een kerk te stichten. De Bijbelse opdracht is onderwijzen en dopen en dat gaat over in gemeentevorming. Dan is er een kerk nodig die zendt.”

Hoe word je zendeling?
“Op de één of andere manier moet je weten dat je geroepen wordt. De nood van de mensen in een andere cultuur, die nog nooit van God hebben gehoord, moet op je hart gebonden zijn. Dit moet je verbinden aan de Heere Jezus, omdat Hij Zelf roept en uitzendt. Niet iedere roeping is hetzelfde. Een roeping kan er al van jongs af aan zijn. Vaak zien we dat de tijd die voorafgaat aan het daadwerkelijk schrijven van een sollicitatiebrief, door deze mensen gebruikt wordt als voorbereidingstijd. Er kan ook een krachtdadige verandering in je leven zijn, waarbij de roeping pas op latere leeftijd komt. De roeping moet in ieder geval duidelijk zijn. Vooral in tijden van nood en tegenslag, moet je hierop terug kunnen vallen en tegen de Heere kunnen zeggen: ‘U heeft het toch Zelf gezegd!’ Het gaat bij een roeping niet om het grote, maar om het eenvoudige aanwijzen van de Heere aan jou persoonlijk: dit is de weg, wandelt in denzelven.
De Heere handelt altijd naar Zijn raad en wil, ook als deuren dichtgaan. Dat kan een kruisweg zijn. Maar als je dicht bij de Heere blijft, kun je ook met zo’n kruis vruchtbaar zijn op de plaats waar je dan terechtkomt.”

Hoe is dat in uw leven gegaan?
“Door genade heb ik een brandend zendingshart gekregen. De Heere regeert en leidt in Zijn trouwe zorg mijn levensweg. De drie woorden Ga gij uit maakten dat ik mijn baan in de hulpverlening opzegde. Al zoekend en struikelend ben ik toen op een dag bij het zendingsbureau aangekomen. Door alles heen gaf de Heere onderwijs en maakte Hij mij gereed voor een volgende taak. Ik heb dichte deuren ervaren en dat helpt me soms om mensen te begeleiden. In de diepste nachten kan de Heere afdalen en Zijn vrede geven. We zijn op aarde niet voor ons gemak, maar om te dienen en om vruchtbaar te zijn. Heb je eenmaal een zendingshart, dan blijft dat altijd branden. Als de Heere woorden in je hart legt, dan is dat niet uit te blussen.”

Meer lezen over eerlijke kleding? Lees heel het artikel op bladzijde 8-11 van Daniël #11.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: