Friends Forever

Friends Forever

Likes, shares, en emoji’s krijgen op je berichten, hoe leuk is dat! Heb jij veel volgers op social media? Het is nogal makkelijk om online snel op de hoogte te blijven van hun leven, zonder ze daar fysiek voor te hoeven spreken. Volgens de laatste cijfers is het mogelijk om met meer dan de halve wereldbevolking (waaronder ruim 14 miljoen Nederlanders) een online vriendschap aan te gaan. Gemiddeld besteden we in Nederland hier meer dan twee uur per dag aan. Hoe doe jij dat?

Online vriendschappen zijn over het algemeen oppervlakkig. Recht op de man af zou een antwoord op de vraag “hoe gaat het met je?” misschien wel heel anders worden beantwoord. Spreek daarom ook fysiek met vrienden af. Wij hebben vriendschappen nodig. Voor gezelligheid en het delen van ervaringen, maar ook wanneer we steun zoeken of als we verdrietig of eenzaam zijn. Bij echte vrienden krijg je energie, kun je eerlijk zijn, kun je praten of juist zwijgen, maar kun je ook jezelf zijn.

Vriendschappen in de Bijbel
In de Bijbel komen ook verschillende vriendschappen voor. Wie moet niet direct denken aan David en Jonathan? Ze konden met elkaar over alles praten en dienden samen de Heere. Zelfs toen het moeilijk was, hield de vriendschap stand en juist toen waren ze elkaar tot steun. David vertrouwde volledig op zijn vriend Jonathan, die op zijn beurt geloofde dat David, en niet hij, de nieuwe koning van Jeruzalem zou worden. Later is Jonathan bij David langs geweest in de woestijn om hem te troosten en een hart onder de riem te steken (1 Samuël 23: 16-18). Wat kun jij hiervan leren? Zoek je vrienden op, in goede en slechte tijden, en wees er voor elkaar.

Er staat ook een andere geschiedenis in de Bijbel (Markus 2), namelijk van de vier vrienden en hun verlamde vriend. Deze vrienden wisten en geloofden dat Jezus hun vriend kon genezen en daarom wilden ze hem bij Jezus brengen. Ze namen zelfs de vooraf onbedachte weg via het dak van het huis. Wat heb je dan veel aan je vrienden, wanneer zij jou in het gebed zo mogen brengen bij de Heere Jezus. En dan staat er: En Jezus hun geloof ziende (namelijk zowel van de vrienden als van de verlamde).

Zondige vriendschap
Naast goede, wordt er in de Bijbel ook gesproken over zondige vriendschappen. Deze vriendschappen zijn allemaal gericht op het hier en nu. Weet je wat de Bijbel hierover schrijft? Jakobus 4:4: Weet gij niet dat de vriendschap der wereld een vijandschap Gods is? Zo wie dan een vriend der wereld wil zijn, die wordt een vijand Gods gesteld. Een ernstig voorbeeld hiervan staat in de Bijbel. Op de dag van Christus kruisiging werd de vijandschap tussen Pilatus en Herodes omgezet in een vriendschap (Lukas 23:12).

Wie geld heeft en overdadig leeft, heeft vrienden. Kijk maar naar de gelijkenis van de verloren zoon. De jongste zoon kreeg een heleboel vrienden, nadat hij met het geld van zijn vader naar een ver land is gereisd. ‘Zijn vrienden’ hebben hem geholpen om al zijn geld te verteren. Maar dit was geen vriendschap van liefde en van vertrouwen. Dat bleek wel toen hij gebrek begon te lijden. Ben jij ook nog een vriend van de wereld? Vraag en bid dan om het herstel van de vriendschap met God.

Meer lezen? Lees heel het thema-artikel op bladzijde 8-11 van Daniël #20 (2023).

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: