Jeanne d'Albret, koningin van de hugenoten

Christen zijn en toch willen genieten van de wereld. Zo was het leven van Jeanne d’Albret. Heel lang heeft ze dat vol kunnen houden. Totdat Jeanne erachter kwam dat ze moest kiezen: het koninkrijk van de wereld of het koninkrijk van de hemel. Jeanne mocht door Gods genade kiezen voor het koninkrijk van de hemel en ze werd door het geloof de koningin van de hugenoten.

Dominee De Wit: “Het is goed om al jong kennis te nemen van de kerkgeschiedenis. De Heere heeft in deze geschiedenis laten zien hoe Hij Zijn kinderen toebrengt én ook thuisbrengt. Soms gaat dit door diepe dalen. Dat gold zeker voor de hugenoten, over wie in dit artikel een deel van hun geschiedenis is beschreven. Ontzettende en bloedige vervolgingen zijn hun deel geweest. Juist in de grote verdrukking kwam echter ook de genade die de Heere hen bewezen had openbaar. Dat de verdrukking heel ver kon gaan, blijkt in de genoemde Bartholomeüsnacht. De zoon van Jeanne d’ Albret, de toen nog protestantse Hendrik van Navarra, trouwde met de dochter van de roomse Catharina de Medici (moeder van de Franse koning Karel IX). Er kwamen veel hugenoten naar Parijs. Na een aanslag, vlak voor dit huwelijk, op admiraal de Coligny (de leider van de protestanten) vreesde Catharina dat de hugenoten wraak zouden nemen. Ze riep, samen met Hendrik I van Guise (de leider van de roomsen) haar zoon Karel IX op om de leiders van de protestanten te executeren. Karel IX riep uit: ‘Dood ze allemaal!’ Hierop zijn duizenden hugenoten in de nacht van 23 op 24 augustus 1572 vermoord. In Rome liet de paus het Te Deum laudamus (Wij loven U, God) zingen. Hoewel hierna ook een periode van betrekkelijke rust aanbrak (Edict van Nantes), werd in 1629 dit edict weer opgeheven en braken de vervolgingen weer los. Hierdoor zijn veel hugenoten ook in Nederland terechtgekomen. Ook in onze gemeenten zijn er nog families met een hugenotenachtergrond. Veel hugenoten zijn tot zegen geweest voor de kerk in Nederland! God schrijft geschiedenis en de duivel heeft het niet gewonnen. Zo is kerkgeschiedenis tot troost. Zullen jullie ook bedenken wat ons voorgeslacht ervoor over had om het kostbare Pand te bewaren? Zullen we er samen zuinig op zijn?”

Meer lezen over Jeanne d’Albret? Lees het artikel op bladzijde 8-11 van Daniël#2.

Lees verder over het magazine.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: