Pinksteren en de Heilige Geest

Pinksteren en de Heilige Geest

Pinksteren, het feest van vervulling. God heeft Zijn belofte vervuld.
De Heilige Geest is uitgestort. Deze belofte werd vervuld: En daarna zal het geschieden, dat Ik Mijn Geest zal uitgieten over alle vlees, en uw zonen en uw dochteren zullen profeteren; uw ouden zullen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. (Joël 2: 28)

Na Pinksteren breidde het Evangelie zich uit over de hele wereld. Tot op de dag van vandaag mogen mensen uit allerlei culturen deze blijde boodschap horen. Hoe ervaren zij het werk van de Geest? En hoe vieren zij Pinksteren? We vroegen het aan jongeren in Nederland, en aan jongeren in Nigeria.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: