Reïncarnatie

Reïncarnatie

De blindgeboren man gereïncarneerd? Jezus’ verrassende antwoord

Geloofden de discipelen mogelijk in reïncarnatie van mensen? Reïncarnatie is de opvatting dat de ziel van een overledene na de dood in een ander mens verder leeft. En dat staat haaks op wat de Bijbel ons vertelt over leven en dood. Als je de Bijbel leest, kom je soms zaken tegen die je verrassen. En dan is het belangrijk om er niet te snel overheen te lezen, maar op onderzoek uit te gaan.
In Johannes 9 staat de geschiedenis van de genezing van de blindgeborene. Jezus ziet een mens zitten, blind van de geboorte af (vers 1). De discipelen lijken in hun vraag direct hun oordeel klaar te hebben: Wie zou er gezondigd hebben: deze man zelf of zijn ouders? Deze gedachte was in die tijd niet zo vreemd: men legde vaak een verband tussen iemands ziekte als gevolg van diens zonde. Opvallender is wat de kanttekeningen van de Statenvertaling opmerken: de discipelen geloofden, net als sommige Joden in die tijd, mogelijk in de dwaling van reïncarnatie. Het komt erop neer dat de ziel van de blindgeboren man in een eerder leven erg gezondigd zou hebben. En dat hij daarom in dít leven blind was. Een andere uitleg is dat de discipelen, net als de Rabbijnen van die tijd, mogelijk geloofden dat de blinde man als baby, nog voor zijn geboorte, had gezondigd.
Het is voor ons moeilijk om te begrijpen waarom de discipelen deze vraag stelden. ‘Wat een domme vraag’, denk je misschien. Dat zal Jezus wel afstraffen! Of misschien ben je zelf weleens bang dat je de Heere een ‘domme’ vraag stelt. Weet je wat mij opvalt? De Heere Jezus zegt niet wat Hij van de vraag vindt. Hij zegt ook niets over het veroordelende dat in de vraag lijkt te zitten. Hij beantwoordt de vraag niet eens! Jezus gaat direct naar de kern en vertelt de reden waarom de man blind was: ‘Opdat de werken Gods in hem zouden geopenbaard worden’. En dat is volgens de kanttekeningen: om te bevestigen dat Hij de Messias was. De blindheid was dus geen gevolg, maar een oorzaak.
Nog even terug naar reïncarnatie. In onze tijd merk je een toenemende hang naar vormen van spiritualiteit. Misschien herken je het wel om je heen of zie je het bij influencers: yoga, sterrenbeelden en retraites zijn niet meer weg te denken. Soms is daarin ook plaats voor reïncarnatie. Geloof in God en in Zijn Woord kan niet samengaan met geloof in reïncarnatie. De Bijbel is er gelukkig glashelder over: wij hebben maar één allesbeslissend leven. ‘En gelijk het den mensen gezet is, eenmaal te sterven, en daarna het oordeel’ (Hebreeën 9:27).

Johan

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: