Volmaakt zeven

Volmaakt zeven

Indien iemand in woorden niet struikelt, die is een volmaakt man.
Jakobus 3: 2

“Heb je het gehoord van…”
“Ken je die?”
“Dat is zo’n…”
“Volgens mij heeft hij ook nog een…”

Herken je zo’n gesprekje?
Er is heel wat gebeurd. De een weet er meer over te vertellen dan de ander.
Tien minuten later is het een heel ander verhaal geworden. Hoe reageer jij? Praat je mee, ben je stil, of?

Ik las eens een wijze les van de Griekse geleerde Socrates.

Denk goed na voordat je spreekt…
Als we iets aan een ander willen vertellen, dan moeten we het eerst door drie zeven laten gaan.
Zoals je vies zand door een zeef laat gaan, om schoon zand over te houden. Dat dus drie keer, door deze vragen te stellen:

  1. Is het waar wat je gaat vertellen over die ander?
  2. Is het positief wat je wil vertellen over die ander?
  3. Is het nodig dat je het vertelt?
    Op basis van Gods Woord kan je ook nog een vierde zeef toepassen:
    De zeef van het gebed.

Heb je een klasgenoot met een lastig karakter? Bid jij voor je klasgenoot? Lig je vaak met je ouders in de clinch? Bid jij voor hen…? Bidden tot God is spreken tot God. Doe dat eerst, voordat je met iemand anders wil praten. Denk eens even eerlijk na…Merk je dat je liever met anderen praat dan bidt? Het is een opdracht van de Heere om ons niet beter, of meer te voelen dan de ander.

In de Bijbel lees ik dat ze een zondige vrouw bij Hem brachten. Er was genoeg om over te praten. Ze had veel slechte dingen gedaan. Maar wat is de reactie van Jezus?
“Wie zonder zonde is, die werpe de eerste steen.” Bij de Zaligmaker werd geen roddel of laster gevonden. Hij alleen kon die eerste steen werpen. Maar wat deed Hij?

Neem deze les mee. Ga er eens serieus mee aan de slag.
Juist ook in deze vakantieperiode, als je meer rust krijgt van alle dagelijkse bezigheden.
Denk er aan voordat je een appje verstuurt.

Denk er aan als anderen een gesprek beginnen.

De Heere luistert met je gesprekken mee!
Kan Hij er Zijn goedkeuring over geven?
Bedenk: ik moet elk woord verantwoorden die ik niet gesproken heb uit liefde!

Laat het maar zien met je daden en woorden Wie je dient!

Begin de dag biddend, met bijvoorbeeld deze woorden van psalm 141: 3:

Zet, HEER, een wacht voor mijne lippen;
Behoed de deuren van mijn mond,
Opdat ik mij, tot genen stond,
Iets onbedachtzaams laat' ontglippen.

Leestip:

Jan-Pieter Jelier

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's: