Werk voor God

De vakantie is voorbij, het werk wacht weer. Op de eerste dag na mijn vakantie schrijf ik dit stukje. En wat is het thema van deze Daniël? Precies: werk. Opeens zit ik er weer middenin. Werken is belangrijk. Vraag maar eens aan iemand die werkloos is, of niet kan werken, wat dat met hem of haar doet. Dan merk je de pijn, het verdriet. Want wij worden tot ons werk geroepen. Iedereen heeft een roeping, niet alleen de dominee of een zendeling. Juist in je werk, in de wereld waar God ons plaatste, word je geroepen om als christen God te dienen.

Misschien denk je wel dat werk een gevolg is van de zonde, maar dat is niet zo. God heeft deze aarde en de mensen tot lof en eer van Zichzelf gemaakt. Helaas is er wel veel moeite en zorg in ons werk. Dát is wel een gevolg van de zonde. Er is ook heel veel zonde in ons werk. Wij denken dat we van God móeten werken, om loon te verdienen, of we maken ons werk helemaal los van God en doen het puur voor onszelf.

Gods bedoeling met ons werk is veel prachtiger, dan wij kunnen vermoeden. God gebruikt ons werk. Zijn schepping zou Hijzelf helemaal alleen in stand kunnen houden, maar Hij gebruikt onze handen. Maak een verbinding tussen jouw werk en de Heere. Jij en ik hebben ook als het om werk gaat bekering nodig, voor het eerst en dagelijks, om door ons werk én God én onze naaste te dienen in liefde, zoals Christus ons geleerd heeft.

Dit artikel verscheen eerder in Daniël.

Thema

Dit artikel valt onder een van onze basis thema's:

Lees meer: